All rights reserved for Sharon Vaizer - Unique jewelry designer............... Errors and Omissions Excepted.......... Pictures for illustration purposes only ......... Powered by D.S.D ©

הקונספט

 

 

 

 

 

 

 

את ההשראה האין סופית לעבודותיי אני מקבלת מיצירות האומנות של הטבע, מן העולם הנסתר שבים ומהיבשה. בעבודות ניכרת בעיקר השפעתן של הצורות האמורפיות בטבע הנולדות מריבוי של חומרים ומתגבשות לשלם אחד. את היופי הפלאי שגנוז בטבע אני מנסה להטמיע בכל אחת ואחת מעבודותיי. ב"תמורה להשראה", פרויקטים רבים ולא מעט תכשיטים מיוצרים מחומרי מחזור. "בעיניי כוחו של המחזור בעבודות הוא בהעלאת מידת המודעות של המתבונן – עבורי זאת זכות להעביר את המסר". בתהליך העבודה, אני בודקת באמצעות מניפולציות של ריבוי את גמישותם הסגנונית של חומרים שונים (כיום אני מתמקדת במחקר של חומר הפלסטיק) תוך מיקוד בהפיכת הצפוי לבלתי צפוי, המצוי לבלתי מצוי. האיכות שבעבודותיי היא עבודת היד המוקפדת והמקוריות, הייחודיות שביצירה ובחומר. בכל יצירה, ניתן לראות את החותם האישי – את ה'שפה העיצובית' שבה אני בוחרת לדבר. "האושר שלי, הוא שנפל בחלקי להפוך את האהבה שלי למקצוע. עבורי, בכל יצירה קיים חלק מתוכי, הייתי רוצה להעביר אליך יותר מכל את האושר הזה".